yakış|mak

yakamoz

Yun diakamós διακαμός zdeniz yüzeyinde ışıltı Yun diakéō διακαίω z(içinden) tutuşmak, parıldamak Yun dia+ kaíō καίω zyanmak

yakar|mak

<< ETü yakar- yalvarmak

yakı

<< ETü yakıġ yaraya sürülen bir tür ilaç ETü yak- +I(g)

yakın

<< ETü yākın yakınca, yakından (zarf), yan (ad) ETü yāk yakın (sıfat) +In << ETü yağuk a.a. ETü yak- yanaşmak, yaklaşmak +Uk

yakın|mak

<<? TTü yakın-/yanık- yanmak TTü yak-/yan- a.a. +In-

yakış|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çerig tapa yakıştı [ordu çatışma yerine yaklaştı] (...) anıŋ kelmeki yakışdı [gelmesi yaklaştı] (...) bir neŋ birke taġuşdı [bir şey bir şeye yaklaştı]

<< ETü yakış-/yaġuş- (birbirine) yaklaşmak, yakın olmak ETü yak- yaklaşmak, bitişmek +Iş-

 yak-1

Not: Karş. Moğ coki- "yakışmak, uymak, denk gelmek, uyuşmak".

Benzer sözcükler: yakışık, yakışıklı, yakışıksız, yakıştırmak

Bu maddeye gönderenler: yahşi


05.02.2019
yakıt

TTü yak- +Ut

yakinen

Ar yaḳīnan يقيناً z [zrf.] kesinlikle, şüphesiz Ar yaḳīn يقين z [#yḳn faˁīl sf.] kesin ve şüphesiz (bilgi) +an Ar yaḳina يقن zemin idi, kesin bildi

yaklaş|mak

ETü yāk/yağuk yakın +lAş-

yaklaşık
yakut

Ar yāḳūt ياقوت z [#yḳt] kırmızı renkli değerli bir taş, yakut (≈ OFa yākand a.a. ≈ Aram yāḳund/yākand יקנדא za.a. ≈ EYun ʰyákinthos ὑάκινθος za.a. )