yahni

yağı

<< ETü yaġı düşman

yağır

<< ETü yaġır sürtünmeden oluşan yara, yanık <? ETü *yaġ- yanmak/yakmak

yağız

<< ETü yaġız kahverengi, yanık renk (≈ ETü yaġır sürtünme sonucu meydana gelen yara, yanık ) ETü *yak- yakmak +Uz

yağma

<< TTü yakma ETü yak- +mA

yağmur

<< ETü yaġmur yağmur ETü yaġ- +mUr

yahni

[ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yaknı: al-laḥm as-salīḳ [[kurutulmuş et - χı ile yaχnı da denir]] [ Peter Golden, The Rasulid Hexaglot, <1377]
al-salīḳ [Ar.]: yaχnī

≈ Fa yaχnī يخنى zbir tür et yemeği ≈? Sogd yaχnē artık, özellikle yemek artığı

Benzer sözcükler: papaz yahnisi


09.10.2017
yahşi

<< ETü yakşı güzel, uyumlu ETü yakış- +I(g)

yahu

Ar yāhū ياهو zhitap ünlemi, ey!

Yahudi

Ar yahūdī يهودى zYehud kavmi ve dini İbr yhūdī יהודי za.a. öz Yəhūdāh Yakub'un dördüncü oğlu ve İsrailoğullarının 12 aşiretinden en güçlü olanın kurucusu İbr #ydh ידה zövme, medhetme

yahut

Fa yā χod ياخوَد zveya (bağlaç) § Fa يا z Fa χod خوَد zhatta, bizzat, ta kendisi

yak

İng yak Tibet sığırı, bos grunniens Tib gyag