yadsı|mak

yabgu

Eski Türkçe yabgu "hakana tabi bir yönetici unvanı, prens" sözcüğünden evrilmiştir.

yad1

Eski Türkçe yāt "yabancı" sözcüğünden evrilmiştir.

yad2

Farsça yād ياد z "anma, hatırlama" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça ayād sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yāta- sözcüğü ile eş kökenlidir.

yadırga|mak

Türkiye Türkçesi yad "yabancı" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +IrgA- ekiyle türetilmiştir.

yadigâr

Farsça yādegār ياده گار z "andıç, anımsatan şey" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça yāda ياده z "anı" ve Farsça kardan, kār- كردن, كار z "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Farsça fiil Orta Farsça aynı anlama gelen ayādgār sözcüğünden evrilmiştir.

yadsı|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1932]
yadısamak = İnkâr etmek; yadısıyan = Münkir Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yadsımak: 1. ... inkâr etmek, 2. yabancılık taslamak, 3. (Allahın varlığını) tanımamak.

Köken

Türkiye Türkçesi yad "yabancı" sözcüğünden Yeni Türkçe +sI- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yad1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yadsınmak


31.10.2017
yafta

Farsça yāfte يافته z "bulmuş, bulunmuş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça yāftan, yāb- يافتن, ياب z "bulmak, elde etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ayāftan, ayāb- fiilinden evrilmiştir.

yağ

Eski Türkçe yāġ "hayvansal yağ veya süt yağı" sözcüğünden evrilmiştir.

yağ|mak

Eski Türkçe yaġ- "yağmur veya kar yağmak" fiilinden evrilmiştir.

yağdanlık

Türkiye Türkçesi yağdān "yağ kabı" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi yağ ve Farsça +dān "kap, mahfaza" sözcüklerinin bileşiğidir.

yağı

Eski Türkçe yaġı "düşman" sözcüğünden evrilmiştir.