yabanıl

ya1

Fa يا zveya, ya ... ya ... ≈ Ave yat a.a.

ya2

Ar يا zhitap ünlemi, ey!

yaba

<< OTü yapa/yaba harman çatalı

yaban

Fa yābān يابان z Fa biyābān بيابان zverimsiz ve çorak yer, çöl, bozkır Fa yāb ياب zverimsiz, faydasız, boş

yabancı

≈ Fa yābānī çöle ait, medeni olmayan, barbar +çI Fa yābān çorak yer, bozkır, çöl

yabanıl

YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yabanıl: (...) insana alışmamış, evcil olmıyan.

TTü yaban +Il

 yaban

Not: Ada eklenen +Il ekinin işlevi açık değildir.

Benzer sözcükler: yabanıllaşmak


30.06.2015
yabansı

TTü yaban +sI

yabgu

<< ETü yabgu hakana tabi bir yönetici unvanı, prens

yad1

<< ETü yāt yabancı

yad2

Fa yād ياد zanma, hatırlama << OFa ayād ≈ Ave yāta- a.a.

yadırga|mak

TTü yad yabancı +IrgA-