yaşar|mak

yaş1

<< ETü yaş 1. taze, yeşil (bitki), yeşillik, 2. nem, ıslaklık, 3. göz yaşı << ETü *ñaş

yaş2

<< ETü yaş yaşam birimi ≈ ETü yaş taze, canlı, yeşil (bitki)

yaşa|mak

<< ETü yaşa- yeşermek, canlanmak, canlı olmak ETü yaş yeşil, canlı +(g)A-

yaşam

TTü yaşa- +Im

yaşantı

TTü yaşan- +(In)tI

yaşar|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ot yaşardı (...) yaġmur otuġ yaşarttı

<< ETü yaşar- nemlenmek, yeşillenmek ETü yaş nemli, yeşil +Ar-

 yaş1

Not: yeşer- fiilinin anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır. Renk adlarına özgü olan +Ar- ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler: yaşartmak

Bu maddeye gönderenler: yeşer-


15.11.2019
yaşıt

TTü yaş +Ut

yaşmak

<< OTü yaşmak yüz örtüsü ETü yaş- saklanmak +(A)mAk

yat

İng yacht seyir teknesi Hol jachtschip avcı teknesi Hol jagen av, takip

yat|mak

<< ETü yat- 1. yaymak, sermek [geçişli f.], 2. uyumak [geçişsiz f.] <? ETü yad- yaymak, sermek, açmak +It-

yatağan

<< OTü yatağan çok yatan, yatık ETü yat- +(g)An