yaşıt

yaş2

Eski Türkçe yaş "yaşam birimi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaş "taze, canlı, yeşil (bitki)" sözcüğü ile eş kökenlidir.

yaşa|mak

Eski Türkçe yaşa- "yeşermek, canlanmak, canlı olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yaş "yeşil, canlı" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

yaşam

Türkiye Türkçesi yaşa- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yaşantı

Türkiye Türkçesi yaşan- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

yaşar|mak

Eski Türkçe yaşar- "nemlenmek, yeşillenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yaş "nemli, yeşil" sözcüğünden Eski Türkçe +Ar- ekiyle türetilmiştir.

yaşıt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yaşıt: Hem-sāl, hem-sin.

Köken

Türkiye Türkçesi yaş sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yaş2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ada eklenen +It ekinin işlevi açık değildir.


04.12.2014
yaşmak

Orta Türkçe yaşmak "yüz örtüsü" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yaş- "saklanmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

yat

İngilizce yacht "seyir teknesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca jachtschip "avcı teknesi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca jagen "av, takip" sözcüğünden türetilmiştir.

yat|mak

Eski Türkçe yat- "1. yaymak, sermek [geçişli f.], 2. uyumak [geçişsiz f.]" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yad- "yaymak, sermek, açmak" fiilinden +It- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yatağan

Orta Türkçe yatağan "çok yatan, yatık" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

yatak

Eski Türkçe yatğak "çok yatan, yatıcı (?)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.