yağız

yağ

<< ETü yāġ hayvansal yağ veya süt yağı

yağ|mak

<< ETü yaġ- yağmur veya kar yağmak

yağdanlık

TTü yağdān yağ kabı +lIk § TTü yağ Fa +dān kap, mahfaza

yağı

<< ETü yaġı düşman

yağır

<< ETü yaġır sürtünmeden oluşan yara, yanık <? ETü *yaġ- yanmak/yakmak

yağız

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
üze kök tengri asra yagız yir kılındukda [üstte mavi gök altta kara yer yaratıldıkta] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yaġız [[koyu kahverengi; kızıl ile siyah arasındaki renk. Zemin buna benzetilir ve 'yaġız yér' denir.

<< ETü yaġız kahverengi, yanık renk (≈ ETü yaġır sürtünme sonucu meydana gelen yara, yanık ) ETü *yak- yakmak +Uz

 yak-2

Not: Karş. İng brown "kahverengi" < burn "yanmak/yakmak".


08.10.2017
yağma

<< TTü yakma ETü yak- +mA

yağmur

<< ETü yaġmur yağmur ETü yaġ- +mUr

yahni

≈ Fa yaχnī يخنى zbir tür et yemeği ≈? Sogd yaχnē artık, özellikle yemek artığı

yahşi

<< ETü yakşı güzel, uyumlu ETü yakış- +I(g)

yahu

Ar yāhū ياهو zhitap ünlemi, ey!