yırt|mak

yıldız

<< ETü yultuz/yulduz yıldız

yılış|mak

<< ETü yılış- ılınmak, gevşemek, rahat olmak ETü yılı- ılınmak, ısınmak +Iş-

yılkı

<< ETü yılkı at sürüsü, at

yıpran|mak

ETü opra- (giysi) eskimek, aşınmak +In-

yır

<< ETü ır/yır türkü

yırt|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol tonın yırttı [[giysiyi yırttı]] (...) yırtıldı (...) yırtındı TTü: [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1930]
yartı, yartlak, yartmaç, yartmak (...) yırık, yırım, yırmak, yırmık

<< ETü yırt- yırtmak, parçalamak ETü yır-/ır- yarmak, kesmek +It-

 yar-

Not: ETü yar- > yart- fiilinin varyantı veya zayıf biçimidir. TTü yır- basit biçimi (a.a.) Anadolu ağızlarında halen caridir.

Benzer sözcükler: yırtık, yırtık pırtık, yırtılmak, yırtınmak, yırttırmak

Bu maddeye gönderenler: pırtık (pılı pırtı), yırtıcı, yırtmaç


27.08.2017
yırtıcı

TTü yırt- +çI

yırtmaç

TTü yırt- +(A)mAç

yiğit

<< ETü yigit genç, delikanlı <? ETü yégen kardeş çocuğu, torun +It

yine

<< ETü yana tekrar, yeniden ETü yan- geri gelmek, dönmek +A

yirmi

<< ETü yigirmi 20