yırtıcı

yılış|mak

<< ETü yılış- ılınmak, gevşemek, rahat olmak ETü yılı- ılınmak, ısınmak +Iş-

yılkı

<< ETü yılkı at sürüsü, at

yıpran|mak

ETü opra- (giysi) eskimek, aşınmak +In-

yır

<< ETü ır/yır türkü

yırt|mak

<< ETü yırt- yırtmak, parçalamak ETü yır-/ır- yarmak, kesmek +It-

yırtıcı

[ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
pes eylük bulıcak ne ādem ola / ki yırtıcı ḥayvāndan alu kala

TTü yırt- +çI

 yırt-

Benzer sözcükler: yırtıcılık


03.10.2017
yırtmaç

TTü yırt- +(A)mAç

yiğit

<< ETü yigit genç, delikanlı <? ETü yégen kardeş çocuğu, torun +It

yine

<< ETü yana tekrar, yeniden ETü yan- geri gelmek, dönmek +A

yirmi

<< ETü yigirmi 20

yisa

İt issa (direk, bayrak) kaldır! (Kaynak: LF sf. §350.)İt issare kaldırmak Ger