yığ|mak

yevm

Ar yawm يَوْم z [#ywm faˁl ] gün (≈ İbr/Aram yōm יומ za.a. ≈ Akad ūmu a.a. )

yevmiye

Ar yawm يوم z [#ywm] gün +īya(t)1

yezdan

Fa yazdān يزدان ztanrı << OFa yazatān [çoğ.] tanrılar, tanrılar alemi Ave yazata tanrı, kutsal varlık Ave yazaiti tapınmak, adak sunmak << HAvr *Hi̯eh₂ǵ- (*i̯āǵ-) tapınmak

Yezidi

<? OFa yazad Zerdüşt inancında kutsal varlık, tanrı Ave yazata a.a.

yezit

öz Yezīd bin Muaviye Kerbela'da Hz. Hüseyin'in öldürülmesinden sorumlu tutulan Emevi halifesi (h. 680-683) Ar yazīdu يزيد z [#zyd] artar Ar zāda زاد zarttı

yığ|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
yıġġıl tidi yıġmışı ben ertim [(Türkleri) bir yere topla dedi, toplayan ben oldum] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol meni aşka yıġdı [[beni yemeğe alıkoydu]], ol tarıġ yıġdı [[ekin yığını yaptı]]

<< ETü yıġ- toplamak, küme yapmak

Not: ETü yık- fiilinin varyant biçimi olarak düşünülebilir.

Benzer sözcükler: yığdırmak, yığılmak, yığıntı, yığışmak

Bu maddeye gönderenler: yığın, yığınak, yıl-


08.04.2015
yığın

<< ETü yıġın yığıntı, özellikle toprak ETü yıġ- +In

yığınak

TTü yığ- +AnAk

yık|mak

<< ETü yık- aşağı indirmek, tahrip etmek

yıka|mak

<< ETü yayka- çalkalamak, çalkalayarak yıkamak ETü yayık çalkalama +(g)A- ETü yay- çalkalamak +Uk

yıl

<< ETü yıl