yığın

yevmiye
yezdan

Farsça yazdān يزدان z "tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça yazatān "tanrılar, tanrılar alemi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazata "tanrı, kutsal varlık" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde yazaiti "tapınmak, adak sunmak" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hi̯eh₂ǵ- (*i̯āǵ-) "tapınmak" biçiminden evrilmiştir.

Yezidi

Orta Farsça yazad "Zerdüşt inancında kutsal varlık, tanrı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazata sözcüğünden alıntıdır.

yezit

Yezīd bin Muaviye "Kerbela'da Hz. Hüseyin'in öldürülmesinden sorumlu tutulan Emevi halifesi (h. 680-683)" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Arapça zyd kökünden gelen yazīdu يزيد z "artar" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça zāda زاد z "arttı" fiilinden türetilmiştir.

yığ|mak

Eski Türkçe yıġ- "toplamak, küme yapmak" fiilinden evrilmiştir.

yığın
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[toprak yığınına ise 'yıġın toprak' denir ve bu ifade 'toprak yığdı' sözünden gelmektedir.]]

Köken

Eski Türkçe yıġın "yığıntı, özellikle toprak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yıġ- fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yığ- maddesine bakınız.


05.03.2015
yığınak

Türkiye Türkçesi yığ- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AnAk ekiyle türetilmiştir.

yık|mak

Eski Türkçe yık- "aşağı indirmek, tahrip etmek" fiilinden evrilmiştir.

yıka|mak

Eski Türkçe yayka- "çalkalamak, çalkalayarak yıkamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yayık "çalkalama" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yay- "çalkalamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yıl

Eski Türkçe yıl sözcüğünden evrilmiştir.

yıl|mak

Eski Türkçe yıġıl- "yığılmak, geri durmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yıġ- "yığmak, men etmek" fiilinden Eski Türkçe +Il- ekiyle türetilmiştir.