yüz|mek

yüküm

TTü yük +Im

yülü|mek

<< ETü yüli- traş etmek ≈? ETü yulı- tüy yolmak

yün

<< ETü yuŋ yün <? ETü yun- yıkanmak +I(g)

yürek

<< ETü yürek kalp ≈ Moğ cirüke(n) a.a.

yürü|mek

<< ETü yorı-/yöri- yürümek, yol almak

yüz|mek

ETü: "suda yüzmek" [ Orhun Yazıtları, 735]
togla özügig yüzüti keçip [Togla ırmağını yüzüp geçerek] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er suvda yüzdi [adam suda yüzdü], iriŋ yüzdi [irin kabardı] (...) eşiç üzlendi [yağ üste çıktı] ETü: "... deri yüzmek" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tokum yüzüp kudrukda biçek sıma [hayvanın derisini yüzüp kuyrukta bıçak kırma] TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
Ebulḳāsım üzerek divara yapışarak kuyunuŋ ağzına geldi

<< ETü üz-/yüz- 1. üste çıkmak, su yüzünde kalmak, 2. deri soymak

 yüz1

Not: "Su yüzünde kalmak" ve "deri soymak" anlamları Eski Türkçeden beri ayrışmıştır. Erken dillerin birçoğunda "deri" adı ile "yüzmek" fiili eş kökenlidir. Karş. derma+, film. • Karş. Kıp üzgü, Azer üzmek "suda yüzmek". Moğ cisü- "deri yüzmek" Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: yüzdürmek, yüzer gezer, yüzücü, yüzülmek

Bu maddeye gönderenler: yüzgeç


25.02.2019
yüz|mek2
yüz1

<< ETü üz/yüz 1. bir şeyin üzeri, satıh, yüzey, 2. çehre ≈ Muğ nigur a.a.

yüz2

<< ETü yüz 100 sayısı

yüzey

TTü yüz +(g)Ay

yüzgeç

TTü yüz- suda yüzmek +(g)Aç