yürek

yüksük

<< ETü yügsük terzilerin kullandığı parmak muhafazası ETü yig/yik dikiş iğnesi +sUk

yüksün|mek

TTü yük +sIn-

yüküm

TTü yük +Im

yülü|mek

<< ETü yüli- traş etmek ≈? ETü yulı- tüy yolmak

yün

<< ETü yuŋ yün <? ETü yun- yıkanmak +I(g)

yürek

ETü: [ Uygurca metinler, <1000]
köŋülimin yürekimin ertiŋü tepretdi titretdi [gönlümü yüreğimi çok depretti titretti]

<< ETü yürek kalp ≈ Moğ cirüke(n) a.a.

 yürü-

Not: Alıntı yönü açık değildir.

Benzer sözcükler: yüreklenmek, yürekli


05.03.2020
yürü|mek

<< ETü yorı-/yöri- yürümek, yol almak

yüz|mek

<< ETü üz-/yüz- 1. üste çıkmak, su yüzünde kalmak, 2. deri soymak

yüz|mek2
yüz1

<< ETü üz/yüz 1. bir şeyin üzeri, satıh, yüzey, 2. çehre ≈ Muğ nigur a.a.

yüz2

<< ETü yüz 100 sayısı