yürü|mek

yüksün|mek

TTü yük +sIn-

yüküm

TTü yük +Im

yülü|mek

<< ETü yüli- tıraş etmek ≈? ETü yulı- tüy yolmak

yün

<< ETü yuŋ yün <? ETü yun- yıkanmak +I(g)

yürek

<< ETü yürek kalp

yürü|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
öŋdün χagangaru sü yorılım [kağan'a karşı ordu olup yürüyelim] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er yorıdı, yorır [[yürüdü, yürür]], tünle yorıp küntüz sewnür [[gece yol alan gündüz sevinir]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
yüridi, yürüdi TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yürimek, yürümek

<< ETü yorı-/yöri- yürümek, yol almak

 yol

Not: Kaşgarî yorı- "yürümek" ve yügür- "koşmak" biçimlerini ayırt eder. Sonraki gelişmede iki fiilin birleştiği, TTü yorul- > yor- şeklinde parazitik bir türevin belirdiği görülür.

Benzer sözcükler: faiz yürütmek, üzerine yürümek, yürünmek, yürürlük, yürütmek, yürüteç, yürütüm, yürüyen merdiven, yürüyüş

Bu maddeye gönderenler: yor-2, yordam, yorga, yort, yörük


28.12.2015
yüz|mek

<< ETü üz-/yüz- 1. üste çıkmak, su yüzünde kalmak, 2. deri soymak

yüz|mek2
yüz1

<< ETü üz/yüz 1. bir şeyin üzeri, satıh, yüzey, 2. çehre ≈ Muğ nigur a.a.

yüz2

<< ETü yüz 100 sayısı

yüzey

TTü yüz +(g)Ay