yün

yüksel|mek

ETü yükse- yükselmek +Il- ETü yük +sA-

yüksük

<< ETü yügsük terzilerin kullandığı parmak muhafazası ETü yig/yik dikiş iğnesi +sUk

yüksün|mek

TTü yük +sIn-

yüküm

TTü yük +Im

yülü|mek

<< ETü yüli- traş etmek ≈? ETü yulı- tüy yolmak

yün

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
çığrı eŋirer, yuŋ eŋirer, kentir eŋirer [çıkrık çevirir, yün eğirir, kendir eğirir] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yuŋ [[deve ya da koyun yünü]]

<< ETü yuŋ yün <? ETü yun- yıkanmak +I(g)

 yun-

Benzer sözcükler: yünlü


15.05.2015
yürek

<< ETü yürek kalp ≈ Moğ cirüke(n) a.a.

yürü|mek

<< ETü yorı-/yöri- yürümek, yol almak

yüz|mek

<< ETü üz-/yüz- 1. üste çıkmak, su yüzünde kalmak, 2. deri soymak

yüz|mek2
yüz1

<< ETü üz/yüz 1. bir şeyin üzeri, satıh, yüzey, 2. çehre ≈ Muğ nigur a.a.