yüksel|mek

yuvarla|mak

<< TTü yuvala- top haline getirmek TTü yuva top, küme +lA-

yüce

<< OTü yüçe tepe, yüksek yer ≈? ETü uça sırt, arka

yük

<< ETü yük taşınan şey, yük ETü yüd- üstüne almak, yüklenmek +Uk

yüklem

TTü yükle- +Im

yüksek

<< ETü yüksek yüksek ETü yükse- yükselmek, boy atmak +Uk ETü yük +sA-

yüksel|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yüksedi = irtafaˁa, ṭāla [yükseldi, uzadı] ... yüksetti = rafaˁa [yükseltti] TTü: [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
çün Zen-nūnuŋ işi yükseldi, kişinüŋ ˁaklı anuŋ işine irişmez oldı. YTü: yükselti [ Cumhuriyet - gazete, 1967]
Aytekin ceza sahası üzerinden topa verilemeyecek bir yükselti verdi. yükselen "astroloji terimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1993]
Yükseleni? Akrep.

ETü yükse- yükselmek +Il- ETü yük +sA-

 yüksek

Benzer sözcükler: yükselen, yükseltmek, yükselti


09.10.2017
yüksük

<< ETü yügsük terzilerin kullandığı parmak muhafazası ETü yig/yik dikiş iğnesi +sUk

yüksün|mek

TTü yük +sIn-

yüküm

TTü yük +Im

yülü|mek

<< ETü yüli- traş etmek ≈? ETü yulı- tüy yolmak

yün

<< ETü yuŋ yün <? ETü yun- yıkanmak +I(g)