yüksük

yüce

<< OTü yüçe tepe, yüksek yer ≈? ETü uça sırt, arka

yük

<< ETü yük taşınan şey, yük ETü yüd- üstüne almak, yüklenmek +Uk

yüklem

TTü yükle- +Im

yüksek

<< ETü yüksek yüksek ETü yükse- yükselmek, boy atmak +Uk ETü yük +sA-

yüksel|mek

ETü yükse- yükselmek +Il- ETü yük +sA-

yüksük

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yügsük [[iğne batmasını önlemek için terzilerin parmak ucuna taktıkları, pirinçten ya da deriden yapılan bir şey]]

<< ETü yügsük terzilerin kullandığı parmak muhafazası ETü yig/yik dikiş iğnesi +sUk

Not: Karş. ETü bilersük "bilek halkası", ilersük "pantolon kemeri". +sük muhtemelen bir çeşit halka anlamındadır; ancak yüg+ ögesi çözümlenememiştir.

Bu maddeye gönderenler: yüzük


24.03.2015
yüksün|mek

TTü yük +sIn-

yüküm

TTü yük +Im

yülü|mek

<< ETü yüli- traş etmek ≈? ETü yulı- tüy yolmak

yün

<< ETü yuŋ yün <? ETü yun- yıkanmak +I(g)

yürek

<< ETü yürek kalp ≈ Moğ cirüke(n) a.a.