yöre

yönel|mek

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

yönerge

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Yeni Türkçe +ArgA ekiyle türetilmiştir.

yönet|mek

Türkiye Türkçesi yönelt- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yönel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.

yöneylem
yöntem

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAm ekiyle türetilmiştir.

yöre
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Oğ: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yöre [[her şeyin çevresi ve etrafındakiler - Oğuzca]] [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
altı er ol çeşme yöresinde mest

Köken

Oğuzca yöre "çevre, muhit" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe yörüg "açıklama, yorum" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe yör- "yorumlamak, tabir etmek" fiilinden Eski Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yor-1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

TTü marjinalleşmiş bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırıldı. • ETü mecazi anlam kazanan yör- "tefsir etmek, tabir etmek" fiilinin orijinal anlamının "çevrelemek, etrafını dönmek" olduğu düşünülebilir. Bu anlamın türevi Oğuzcada korunmuştur.

Benzer sözcükler

yöresel

Bu maddeye gönderenler

yörünge


14.12.2015
yörük

Eski Türkçe yügrük "hızlı, koşucu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yügür- "koşmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yörünge

Türkiye Türkçesi yören- "etrafını dolaşmak" fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

ytong

Ytong "gazbeton blok markası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1929 Yxhults Ånghärdade Gasbetong, İsveç firması.) Bu ticari marka sözcük Yxhult "İsveç'te bir kasaba" ve İsveççe betong "beton" sözcüklerinin bileşiğidir.

yucca

İngilizce yucca veya yuca "Amerika kıtasına özgü bir çöl bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde yazılı örneği bulunmayan *yuka "kökü yenen bir bitki, kasava" sözcüğünden alıntıdır.

yudum

Türkiye Türkçesi yut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.