yöre

yönel|mek

TTü yön +Al-

yönerge

TTü yön +ArgA

yönet|mek

<< TTü yönelt- TTü yönel- +It-

yöneylem
yöntem

TTü yön +dAm

yöre

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yöre [[her şeyin çevresi ve etrafındakiler - Oğuzca]] [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
altı er ol çeşme yöresinde mest

<< ETü-O yöre çevre, muhit ≈ ETü yörüg açıklama, yorum ETü yör- yorumlamak, tabir etmek +A

 yor-1

Not: TTü marjinalleşmiş bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırıldı. • ETü mecazi anlam kazanan yör- "tefsir etmek, tabir etmek" fiilinin orijinal anlamının "çevrelemek, etrafını dönmek" olduğu düşünülebilir. Bu anlamın türevi Oğuzcada korunmuştur.

Benzer sözcükler: yöresel

Bu maddeye gönderenler: yörünge


14.12.2015
yörük

<< ETü yügrük hızlı, koşucu ETü yügür- koşmak +Uk

yörünge

TTü yören- etrafını dolaşmak +gA

ytong

marka Ytong gazbeton blok markası (İlk kullanım: 1929 Yxhults Ånghärdade Gasbetong, İsveç firması.) § öz Yxhult İsveç'te bir kasaba İsv betong beton

yucca

İng yucca/yuca Amerika kıtasına özgü bir çöl bitkisi Karib *yuka kökü yenen bir bitki, kasava

yudum

TTü yut- +Im