Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

yörünge

yönet|mek

<< TTü yönelt- TTü yönel- +It-

yöneylem
yöntem

TTü yön +dAm

yöre

<< ETü-O yöre çevre, muhit ≈ ETü yörüg açıklama, yorum ETü yör- yorumlamak, tabir etmek +A

yörük

<< ETü yügrük hızlı, koşucu ETü yügür- koşmak +Uk

yörünge

YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
yörünge: Hareketli bir noktanın güttüğü yol, mahrek.

TTü yören- etrafını dolaşmak +gA

 yöre

Not: Karş. TTü yöreyici yıldız "gezegen" (TS sf. <1400). YTü ikinci hecede /ü/ kullanımı keyfidir.


10.12.2015
yucca

İng yucca/yuca Amerika kıtasına özgü bir çöl bitkisi Karib *yuka kökü yenen bir bitki, kasava

yudum

TTü yut- +Im

yufka

<< ETü yuvka ince, zayıf

yuh

ünl takbih ünlemi

yukarı

<< ETü yokkaru yukarı doğru ETü yok yüksek +(g)ArU