yörük

yönerge

TTü yön +ArgA

yönet|mek

<< TTü yönelt- TTü yönel- +It-

yöneylem
yöntem

TTü yön +dAm

yöre

<< ETü-O yöre çevre, muhit ≈ ETü yörüg açıklama, yorum ETü yör- yorumlamak, tabir etmek +A

yörük

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yügrük at [[koşucu at. Oğuzlar akıllı ve ferasetli bir alime 'yügrük bilge' derler.]] TTü: "göçebe, Anadolu'da göçebe Türk veya Türkmen taifesi" [ Osmanlı Kanunnameleri, <1512]
yürük TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yürük: Vagus, mansionem firmam non habens [göçebe, sabit ikamet yeri olmayan]. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yürük: Yürügen, serī, sebük-pā. Yürük at. Yürük semāī [musıkide hızlı tempo].

<< ETü yügrük hızlı, koşucu ETü yügür- koşmak +Uk

 yürü-

Not: Halen "Türk müziğinde hızlı tempo" anlamında yürük, "Anadolu'da bir göçebe halk" anlamında yörük tercih edilmektedir. İkinci yazım muhtemelen yerel lehçe yansıtır. • Anlam evrimi için karş. Fa tāzī "1. koşan, seğirten, 2. göçebe, Arap".

Benzer sözcükler: yürük, yürük semai


07.09.2017
yörünge

TTü yören- etrafını dolaşmak +gA

ytong

marka Ytong gazbeton blok markası (İlk kullanım: 1929 Yxhults Ånghärdade Gasbetong, İsveç firması.) § öz Yxhult İsveç'te bir kasaba İsv betong beton

yucca

İng yucca/yuca Amerika kıtasına özgü bir çöl bitkisi Karib *yuka kökü yenen bir bitki, kasava

yudum

TTü yut- +Im

yufka

<< ETü yuvka ince, zayıf