yönet|mek

yoyo

marka Yo-Yo bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak (İlk kullanım: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) ~? Filipino yóyo

yoz

<< ETü *yoz kısır, faydasız <? ETü yo(d)- bozmak, zarar vermek +Uz

yön

≈ ETü öŋ cihet, cephe ETü ön-/yön- yönelmek, ileri gitmek +I(g)

yönel|mek

TTü yön +Al-

yönerge

TTü yön +ArgA

yönet|mek

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yönetmek = Sevk ve idare etmek = Diriger, administrer YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yönetmen = Zimamdar, müdir = Dirigeant YTü: yönetmelik "talimatname" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik hazırlandı

<< TTü yönelt- TTü yönel- +It-

 yönel-

Not: Veya yön adından +At- fiil yapım ekiyle.

Benzer sözcükler: özyönetim, yönetici, yönetim, yönetmelik, yönetmen


02.10.2017
yöneylem
yöntem

TTü yön +dAm

yöre

<< ETü-O yöre çevre, muhit ≈ ETü yörüg açıklama, yorum ETü yör- yorumlamak, tabir etmek +A

yörük

<< ETü yügrük hızlı, koşucu ETü yügür- koşmak +Uk

yörünge

TTü yören- etrafını dolaşmak +gA