yönerge

yosun

<< OTü yoġsun su ve bataklık bitkisi ≈ Moğ cegesün kamış, saz

yoyo

marka Yo-Yo bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak (İlk kullanım: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) ~? Filipino yóyo

yoz

<< ETü *yoz kısır, faydasız <<? ETü yawız kötü +Uz

yön

≈ ETü öŋ cihet, cephe ETü ön-/yön- yönelmek, ileri gitmek +I(g)

yönel|mek

TTü yön +Al-

yönerge

YTü: "direktif" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Bu toplantılarda okunacak şiirler, verilecek söylevler için kapsal olarak şu yönerge verilebilir

TTü yön +ArgA

 yön

Not: Önerge sözcüğünden analojiyle üretilmiş olmalıdır; ancak yönermek fiili mevcut değildir.


05.10.2017
yönet|mek

<< TTü yönelt- TTü yönel- +It-

yöneylem
yöntem

TTü yön +dAm

yöre

<< ETü-O yöre çevre, muhit ≈ ETü yörüg açıklama, yorum ETü yör- yorumlamak, tabir etmek +A

yörük

<< ETü yügrük hızlı, koşucu ETü yügür- koşmak +Uk