yönel|mek

yosma

?

yosun

<< OTü yoġsun su ve bataklık bitkisi ≈ Moğ cegesün kamış, saz

yoyo

marka Yo-Yo bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak (İlk kullanım: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) ~? Filipino yóyo

yoz

<< ETü *yoz kısır, faydasız <<? ETü yawız kötü +Uz

yön

≈ ETü öŋ cihet, cephe ETü ön-/yön- yönelmek, ileri gitmek +I(g)

yönel|mek

TTü: [Yus-Ş <1348]
imdi yöneldiler giderler Mısır'a

TTü yön +Al-

 yön

Benzer sözcükler: yönelik, yönelim, yöneltmek

Bu maddeye gönderenler: yönet-


09.03.2019
yönerge

TTü yön +ArgA

yönet|mek

<< TTü yönelt- TTü yönel- +It-

yöneylem
yöntem

TTü yön +dAm

yöre

<< ETü-O yöre çevre, muhit ≈ ETü yörüg açıklama, yorum ETü yör- yorumlamak, tabir etmek +A