yön

yorum

Türkiye Türkçesi yor- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

yosma

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

yosun

Orta Türkçe yoġsun "su ve bataklık bitkisi" sözcüğünden evrilmiştir.

yoyo

Yo-Yo "bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) Bu sözcük Filipino yóyo sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

yoz

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yoz "kısır, faydasız" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe yo(d)- "bozmak, zarar vermek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uz ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yön
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kullığa durdı Haḳ'a karşu yöni Çağatayca: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500 yılından önce]
yön: visage [yüz] Yeni Türkçe: yöndeş [ Geometri Terimleri, 1937]

Köken

Eski Türkçe öŋ "cihet, cephe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ön- veya yön- "yönelmek, ileri gitmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ön maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ön sözcüğünün özel anlam kazanmış varyantıdır.

Benzer sözcükler

yöndeş, yönseme

Bu maddeye gönderenler

yönel- (yönet-), yönerge, yöneylem, yöntem


01.02.2018
yönel|mek

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

yönerge

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Yeni Türkçe +ArgA ekiyle türetilmiştir.

yönet|mek

Türkiye Türkçesi yönelt- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi yönel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.

yöneylem
yöntem

Türkiye Türkçesi yön sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAm ekiyle türetilmiştir.