yön

yorum

TTü yor- +Im

yosma

?

yosun

<< OTü yoġsun su ve bataklık bitkisi

yoyo

marka Yo-Yo bir ip üzerinde dönen diskten oluşan oyuncak (İlk kullanım: 1932 Donald Duncan, Amer. imalatçı) ~? Filipino yóyo

yoz

<< ETü *yoz kısır, faydasız <? ETü yo(d)- bozmak, zarar vermek +Uz

yön

TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kullığa durdı Haḳ'a karşu yöni Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
yön: visage [yüz] YTü: yöndeş [ Geometri Terimleri, 1937]

≈ ETü öŋ cihet, cephe ETü ön-/yön- yönelmek, ileri gitmek +I(g)

 ön

Not: Ön sözcüğünün özel anlam kazanmış varyantıdır.

Benzer sözcükler: yöndeş, yönseme

Bu maddeye gönderenler: yönel- (yönet-), yönerge, yöneylem, yöntem


01.02.2018
yönel|mek

TTü yön +Al-

yönerge

TTü yön +ArgA

yönet|mek

<< TTü yönelt- TTü yönel- +It-

yöneylem
yöntem

TTü yön +dAm