wireless

walkie talkie

İng walkie talkie alıcı verici el telsizi, bas-konuş § İng walk yürümek İng talk konuşmak

web

İng web dokuma, ağ (≈ İng weave dokumak, örmek ) << Ger *wabjam dokuma, kumaş << HAvr *wobh-yo- HAvr *webh- dokumak

webmaster

İng webmaster internet sitesi yöneticisi

western

İng western 1. batıya ait, batılı, 2. ABD'nin Vahşi Batı'sına ilişkin film veya öykü İng west batı << Ger *west- gün batımı, akşam, batı ≈ HAvr *wes-pero- a.a.

windsurf

İng windsurf dalgalar üzerinde yelkenle yol almaya dayalı bir spor (İlk kullanım: 1969) (İng wind yel, rüzgâr << Ger *windaz a.a. << HAvr *went-os a.a. )

wireless

[ Ekşi Sözlük, 2005]
wireless: ingilizce'de kablosuz, telsiz. bugün çoğunlukla bir internete bağlantı yöntemi adı olarak kullanılmaktadır. örneğin 'bu laptopta vayırlıs var mı?'

İng wireless telsiz İng wire tel +less << Eİng wír ince çekilmiş altın veya gümüş tel, örme tel işi Lat viere bükmek, burmak << HAvr *wei- a.a.


29.09.2017
workshop

İng workshop atölye, (mec.) yoğun çalışma için yapılan toplantı, çalıştay § İng work (<< Ger *werk- a.a. << HAvr *werg-m HAvr *werg- iş yapmak, çalışmak ) İng shop dükkân

wrap

İng wrap 1. sarmak, dürmek, paketlemek, 2. dürüm, paket ~? Nor << HAvr *werp- döndürmek, çevirmek

x-ray

İng X ray X ışını, röntgen ışıması İng ray ışın

ya1

Fa يا zveya, ya ... ya ... ≈ Ave yat a.a.

ya2

Ar يا zhitap ünlemi, ey!