vurgun

vukuat

Arapça wḳˁ kökünden gelen wuḳūˁāt وقوعات z "olaylar, vuku bulanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wuḳūˁ وقوع z sözcüğünün çoğuludur.

vukuf

Arapça wḳf kökünden gelen wuḳūf وُقوف z "durma, özellikle bir konu üzerinde durma, bir şeyi derinlemesine bilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَّفَ z "durdu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

vulva

Latince vulva "kadın cinsel organının ağız bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince voluere "kıvırmak, kıvrılmak" fiilinden türetilmiştir.

vur|mak

Eski Türkçe ur- "darp etmek" fiilinden evrilmiştir.

vurgu

Türkiye Türkçesi vur- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

vurgun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "vurulmuş (sıfat), vuruş, darbe (ad)" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
vurgun: Vurulmuş, mecruh, meftun, cerh. Sürgün avı. Sevda vurgunu. (...) vurgunluk: İbtila.

Köken

Türkiye Türkçesi vur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için vur- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

vurguncu


19.01.2019
vuslat

Arapça wṣl kökünden gelen waṣla(t) وَصْلة z "birleşme, buluşma, ulaşma, varma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣala وَصَلَ z "ulaştı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

vuvuzela

İngilizce vuvuzela "2010 dünya futbol şampiyonasında popülerlik kazanan Gürney Afrika kökenli borazan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük G. Afrika dillerinden KwaZulu dilinde vuvu-zela "'vuvu' sesi yapma" ses yansımalı sözcüğünden alıntıdır.

vuzuh

Arapça wḍḥ kökünden gelen wuḍūḥ وضوح z "açık ve berrak olma, aydınlanma, açıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaḥa وضح z "açık ve berrak oldu, aydınlandı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

vücut

Arapça wcd kökünden gelen wucūd وجود z "varoluş, mevcudiyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacada وَجَدَ z "buldu, bulundu, varoldu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

vükela

Arapça wkl kökünden gelen wukalāˀ وُكَلاَء z "vekiller" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakīl وكيل z "vekil" sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.