vulva

votka

Rusça vodka "1. özsuyu, usare, 2. bir alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça voda "su" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wódr̥ "su" biçiminden evrilmiştir.

voyvoda

Sırpça voivoda "kumandan" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Sırpça vôina "asker, ordu" ve Sırpça voda "kumanda etmek, yönetmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

vuku

Arapça wḳˁ kökünden gelen wuḳūˁ وُقوع z "1. düşme, 2. olma, vuku bulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, vardı, oldu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

vukuat

Arapça wḳˁ kökünden gelen wuḳūˁāt وقوعات z "olaylar, vuku bulanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wuḳūˁ وقوع z sözcüğünün çoğuludur.

vukuf

Arapça wḳf kökünden gelen wuḳūf وُقوف z "durma, özellikle bir konu üzerinde durma, bir şeyi derinlemesine bilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَّفَ z "durdu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

vulva
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1963]
genel anestezi altında vulva dilatasyonu

Köken

Latince vulva "kadın cinsel organının ağız bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince voluere "kıvırmak, kıvrılmak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için volüm maddesine bakınız.


30.12.2014
vur|mak

Eski Türkçe ur- "darp etmek" fiilinden evrilmiştir.

vurgu

Türkiye Türkçesi vur- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

vurgun

Türkiye Türkçesi vur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

vuslat

Arapça wṣl kökünden gelen waṣla(t) وَصْلة z "birleşme, buluşma, ulaşma, varma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣala وَصَلَ z "ulaştı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

vuvuzela

İngilizce vuvuzela "2010 dünya futbol şampiyonasında popülerlik kazanan Gürney Afrika kökenli borazan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük G. Afrika dillerinden KwaZulu dilinde vuvu-zela "'vuvu' sesi yapma" ses yansımalı sözcüğünden alıntıdır.