vukuf

voodoo

İngilizce voodoo "Haiti'ye özgü kara büyü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Haiti Kriyolünde bir sözcükten alıntıdır.

votka

Rusça vodka "1. özsuyu, usare, 2. bir alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça voda "su" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wódr̥ "su" biçiminden evrilmiştir.

voyvoda

Sırpça voivoda "kumandan" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Sırpça vôina "asker, ordu" ve Sırpça voda "kumanda etmek, yönetmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

vuku

Arapça wḳˁ kökünden gelen wuḳūˁ وُقوع z "1. düşme, 2. olma, vuku bulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, vardı, oldu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

vukuat

Arapça wḳˁ kökünden gelen wuḳūˁāt وقوعات z "olaylar, vuku bulanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wuḳūˁ وقوع z sözcüğünün çoğuludur.

vukuf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ḳalem-i cünbiş-i vuḳūf oldur / menşe-i ˁālem-i ḥurūf oldur

Köken

Arapça wḳf kökünden gelen wuḳūf وُقوف z "durma, özellikle bir konu üzerinde durma, bir şeyi derinlemesine bilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَّفَ z "durdu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için vakıf1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Son yıllarda yaygınlık kazanan vukufiyet sözcüğü galat-ı fahiştir.

Benzer sözcükler

ehli vukuf, vukufiyet


29.07.2015
vulva

Latince vulva "kadın cinsel organının ağız bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince voluere "kıvırmak, kıvrılmak" fiilinden türetilmiştir.

vur|mak

Eski Türkçe ur- "darp etmek" fiilinden evrilmiştir.

vurgu

Türkiye Türkçesi vur- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

vurgun

Türkiye Türkçesi vur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

vuslat

Arapça wṣl kökünden gelen waṣla(t) وَصْلة z "birleşme, buluşma, ulaşma, varma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣala وَصَلَ z "ulaştı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.