voleybol

vokabüler

Fransızca vocabulaire "kelime hazinesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince vocabularium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vocabulum "kelime, sözcük" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince vox, voc- "ses, söz" sözcüğünün küçültme halidir.

vokal

Fransızca vocal "1. sese ilişkin, sessel, sesli, 2. müzikte insan sesi" veya Almanca Vokal "dilbilgisinde sesli harf" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vocalis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vox, voc- "insan sesi" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wṓkʷs biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- "söylemek" kökünden türetilmiştir. Bu kök bir sözcükten alıntıdır.

volan

Fransızca volant "uçan nesne, dönen bir tekerleğin dengesini sağlayan ağırlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince uolans "uçan" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince uolare "uçmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷol- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷel- "uçmak" kökünden türetilmiştir.

volatil

Fransızca ve İngilizce volatile "uçucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen uolatilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince uolare "uçmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

vole

Fransızca volée "uçuş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca voler "uçmak" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir.

voleybol
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Kabataş voleybol takımı cevap verdi

Köken

İngilizce volleyball "bir top oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce volley "vole, uçar top, salvo" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen volée sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için volan maddesine bakınız.


23.08.2012
volfram

Almanca Wolfram "tungsten madeni" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Wolf Rahm "kurt kaymağı" deyiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wúlfaz veya wulgíz "kurt" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wĺ̥kʷ-os "kurt" biçiminden evrilmiştir.

voli

Yeni Yunanca volí βολή z "atma, atış" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen bolḗ βολή z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca bállō βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

volkan

Fransızca volcan "yanardağ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen volcano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince Vulcānus "Eski Roma'da ateş ve yanardağlar tanrısı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

volontarizm

Fransızca volontarisme "iradecilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince voluntarius "gönüllü, kendi iradesiyle hareket eden" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince voluntas "özgür irade, istek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince velle, vuls- "istemek, murat etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *welh₁-² (*wel-) "istemek" biçiminden evrilmiştir.

volt

Fransızca ve İngilizce volt "elektrik birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1881 Paris Elektrik Kongresi.) Fransızca sözcük Alessandro Volta "İtalyan fizikçi (1745-1827)" özel adından türetilmiştir.