volan

vizüel

Fransızca visuel veya İngilizce visual "görmeye ilişkin, görsel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince visualis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir.

vizyon

Fransızca ve İngilizce vision "görüş, görme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen visio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince videre "görmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

vodvil

Fransızca vaudeville "bir tür hafif komedi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca vaudevire "doğaçlama söylenen şarkı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca vauder "çevirmek" fiilinden türetilmiştir.

vokabüler

Fransızca vocabulaire "kelime hazinesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince vocabularium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vocabulum "kelime, sözcük" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince vox, voc- "ses, söz" sözcüğünün küçültme halidir.

vokal

Fransızca vocal "1. sese ilişkin, sessel, sesli, 2. müzikte insan sesi" veya Almanca Vokal "dilbilgisinde sesli harf" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vocalis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vox, voc- "insan sesi" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wṓkʷs biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- "söylemek" kökünden türetilmiştir. Bu kök bir sözcükten alıntıdır.

volan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Bu şehvet fabrikasının motorlarını, volanlarını, bıçaklarını,

Köken

Fransızca volant "uçan nesne, dönen bir tekerleğin dengesini sağlayan ağırlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince uolans "uçan" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince uolare "uçmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷol- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷel- "uçmak" kökünden türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

volatil, vole (televole), voleybol


01.10.2017
volatil

Fransızca ve İngilizce volatile "uçucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen uolatilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince uolare "uçmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

vole

Fransızca volée "uçuş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca voler "uçmak" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir.

voleybol

İngilizce volleyball "bir top oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce volley "vole, uçar top, salvo" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen volée sözcüğünden alıntıdır.

volfram

Almanca Wolfram "tungsten madeni" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Wolf Rahm "kurt kaymağı" deyiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wúlfaz veya wulgíz "kurt" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wĺ̥kʷ-os "kurt" biçiminden evrilmiştir.

voli

Yeni Yunanca volí βολή z "atma, atış" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen bolḗ βολή z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca bállō βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.