vizyon

vize

İt visa «görüldü», pasaportta onay damgası << Lat visa görülmüş Lat videre, vis- görmek

vizite

Fr visite İt visita ziyaret Lat visitare görüşmek, sık sık görmek Lat videre, vis- görmek

vizon

Fr vison kokarca cinsinden bir kürk hayvanı, bunun kürkü Ger *wisulōn- Ger *wis- pis kokmak

vizör

Fr viseur zırhın gözü örten fakat görme olanağı veren kısmı (esk.), her türlü bakma deliği Lat visor a.a. Lat videre görmek +(t)or

vizüel

Fr visuel İng visual görmeye ilişkin, görsel Lat visualis Lat videre, vis- görmek +al°

vizyon

"film gösterimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Glorya Sineması yaz mevsiminde senenin en güzel ve en büyük filimlerini ikinci vizyon olarak gösterecektir. "... bakış açısı" [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
yeknesak ve dar bir vizyon içinde görürler "... öngörü, gelecek tahayyülü" [ Milliyet - gazete, 1984]
Yeni bir Reagan, tarihi hizmetler gerçekleştirmek fırsatına sahiptir. Öyle bir vizyonu ve o kadar cesareti var mı?

Fr/İng vision görüş, görme Lat visio a.a. Lat videre görmek +(t)ion

 video

Benzer sözcükler: mültivizyon, sinevizyon, vizibilite, vizyoner

Bu maddeye gönderenler: süpervizör, televizyon (televole), vizüel (odyovizüel)


08.10.2017
vodvil

Fr vaudeville bir tür hafif komedi << EFr vaudevire doğaçlama söylenen şarkı EFr vauder çevirmek

vokabüler

Fr vocabulaire kelime hazinesi OLat vocabularium Lat vocabulum [küç.] kelime, sözcük +ari° Lat vox, voc- ses, söz +ul°

vokal

Fr vocal 1. sese ilişkin, sessel, sesli, 2. müzikte insan sesi Alm Vokal dilbilgisinde sesli harf Lat vocalis Lat vox, voc- insan sesi +al° << HAvr *wṓkʷs a.a. HAvr *wekʷ- söylemek

volan

Fr volant uçan nesne, dönen bir tekerleğin dengesini sağlayan ağırlık Lat uolans uçan Lat uolare uçmak +ent° << HAvr *gʷol- HAvr *gʷel- uçmak

volatil

Fr/İng volatile uçucu Lat uolatilis a.a. Lat uolare uçmak +()bilis