vizon

viyolet

Fransızca violette "menekşenin küçük çeşidi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca viole "menekşe" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen viola sözcüğünden alıntıdır.

viyolon

Fransızca violon "keman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca violone "eski bir çalgı, büyük keman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca viola "keman" sözcüğünün büyütme halidir.

viyolonsel

Fransızca violoncelle "bir çalgı, bariton keman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca violoncello "«büyük kemanın küçüğü», bir çalgı, bariton keman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca violone "eski bir çalgı, büyük keman" sözcüğünün küçültme halidir.

vize

İtalyanca visa "«görüldü», pasaportta onay damgası" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince visa "görülmüş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir.

vizite

Fransızca visite veya İtalyanca visita "ziyaret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince visitare "görüşmek, sık sık görmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir.

vizon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
ötekine bir gerdanlık, birikine bir Vizon kürk alıp artistleri öyle kendisine bendediyor

Köken

Fransızca vison "kokarca cinsinden bir kürk hayvanı, bunun kürkü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wisulōn- biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wis- "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bizon maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aynı Germence kökten İngilizce weasel "sansar" farklı bir hayvanın adıdır.


10.12.2015
vizör

Fransızca viseur "zırhın gözü örten fakat görme olanağı veren kısmı (esk.), her türlü bakma deliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen visor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince videre "görmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

vizüel

Fransızca visuel veya İngilizce visual "görmeye ilişkin, görsel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince visualis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir.

vizyon

Fransızca ve İngilizce vision "görüş, görme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen visio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince videre "görmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

vodvil

Fransızca vaudeville "bir tür hafif komedi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca vaudevire "doğaçlama söylenen şarkı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca vauder "çevirmek" fiilinden türetilmiştir.

vokabüler

Fransızca vocabulaire "kelime hazinesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince vocabularium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vocabulum "kelime, sözcük" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince vox, voc- "ses, söz" sözcüğünün küçültme halidir.