viyolonsel

viyak

"çocuk ağlaması sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

viyol

Fransızca alvéole "1. çukur kap, özellikle arı peteği, diş yuvası, 2. karton veya plastik yumurta kabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince alveolus "küçük kap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince alveus "ahşaptan oyma tekne, hokka" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince alvus "karın, bağır, insan ve hayvanın iç boşluğu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

viyola

İtalyanca viola "Batı müziğinde bir çalgı, alto keman" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca viduela "Arap müziğinden alınmış eski bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince vidula "bohça, torba" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince aynı anlama gelen vidulus sözcüğü ile eş kökenlidir.

viyolet

Fransızca violette "menekşenin küçük çeşidi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca viole "menekşe" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen viola sözcüğünden alıntıdır.

viyolon

Fransızca violon "keman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca violone "eski bir çalgı, büyük keman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca viola "keman" sözcüğünün büyütme halidir.

viyolonsel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, , 1900 yılından önce]
kendisi eline koskoca bir viyolonsel alarak

Köken

Fransızca violoncelle "bir çalgı, bariton keman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca violoncello "«büyük kemanın küçüğü», bir çalgı, bariton keman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca violone "eski bir çalgı, büyük keman" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için viyolon maddesine bakınız.


30.09.2017
vize

İtalyanca visa "«görüldü», pasaportta onay damgası" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince visa "görülmüş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir.

vizite

Fransızca visite veya İtalyanca visita "ziyaret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince visitare "görüşmek, sık sık görmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir.

vizon

Fransızca vison "kokarca cinsinden bir kürk hayvanı, bunun kürkü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wisulōn- biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wis- "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir.

vizör

Fransızca viseur "zırhın gözü örten fakat görme olanağı veren kısmı (esk.), her türlü bakma deliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen visor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince videre "görmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

vizüel

Fransızca visuel veya İngilizce visual "görmeye ilişkin, görsel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince visualis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir.