viyolet

vitrin

Fransızca vitrine "camlı dükkan bölmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca vitre "cam" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

viyadük

Fransızca viaduc "yol veya demiryolu köprüsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince via "yol" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵʰ-ya- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵʰ- "gitmek, götürmek, iletmek" kökünden türetilmiştir. ) ve Latince ductus "ileten, nakleden" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince ducere "iletmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. )

viyak

"çocuk ağlaması sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

viyol

Fransızca alvéole "1. çukur kap, özellikle arı peteği, diş yuvası, 2. karton veya plastik yumurta kabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince alveolus "küçük kap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince alveus "ahşaptan oyma tekne, hokka" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince alvus "karın, bağır, insan ve hayvanın iç boşluğu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

viyola

İtalyanca viola "Batı müziğinde bir çalgı, alto keman" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca viduela "Arap müziğinden alınmış eski bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince vidula "bohça, torba" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince aynı anlama gelen vidulus sözcüğü ile eş kökenlidir.

viyolet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"menekşe rengi" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Modelde gösterilen kombinezon (...) üzerine, demet demet viyolet işlenmiştir.

Köken

Fransızca violette "menekşenin küçük çeşidi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca viole "menekşe" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen viola sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için iyot maddesine bakınız.


02.08.2013
viyolon

Fransızca violon "keman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca violone "eski bir çalgı, büyük keman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca viola "keman" sözcüğünün büyütme halidir.

viyolonsel

Fransızca violoncelle "bir çalgı, bariton keman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca violoncello "«büyük kemanın küçüğü», bir çalgı, bariton keman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca violone "eski bir çalgı, büyük keman" sözcüğünün küçültme halidir.

vize

İtalyanca visa "«görüldü», pasaportta onay damgası" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince visa "görülmüş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir.

vizite

Fransızca visite veya İtalyanca visita "ziyaret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince visitare "görüşmek, sık sık görmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir.

vizon

Fransızca vison "kokarca cinsinden bir kürk hayvanı, bunun kürkü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wisulōn- biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wis- "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir.