viran

vintage

İngilizce vintage "1. şarap mahsulü, belli bir yılda üretilen şarap, şarabın yapım yılı, 2. eski, yıllanmış" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca vindage veya vendage "üzüm rekoltesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen vindemia sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Latince vinum "üzüm, şarap" sözcüğünden türetilmiştir.

vinyet

Fransızca vignette "1. matbaacılıkta metin başına veya sonuna konan (eskiden genellikle asma dalı şeklinde) motif, 2. küçük süs, kısa skeç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca vigne "asma" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince vinea "asma bitkisi veya üzüm bağı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince vīnum "üzüm, şarap" sözcüğünden türetilmiştir.

vinyl

İngilizce vinyl "1. bir tür plastik, 2. bu maddeden yapılan ses kayıt diski" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce polyvinyl "bir tür plastik polimer" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince vinum "şarap" sözcüğünden türetilmiştir.

vira

İtalyanca vira "çevir! (gemicilikte manivelayı çevirme emri)" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ve Geç Latince virare "çevirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince vertere veya versare "dönmek, döndürmek" fiili ile eş kökenlidir.

viraj

Fransızca virage "döndürme, aracın yönünü çevirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca virer "çevirmek, döndürmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen virare fiilinden türetilmiştir.

viran
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
kişidin χāli boldı ev = vīrān boldı

Köken

Farsça vīrān ويران z "harap, yıkık, ıssız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen avērān sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Ermenice averank աւերանք (aynı anlamda) Orta Farsçadan alıntıdır.

Bu maddeye gönderenler

ören, virane


22.09.2017
virane

Farsça vīrāne ويرانه z "haraplık, harap yer" sözcüğünden alıntıdır.

vire

Türkiye Türkçesi vir- "vermek" fiilinden türetilmiştir.

virgül

Fransızca virgule "bir noktalama işareti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince virgula "ince dal, sürgün, çubuk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince virga "değnek, baston, dal" sözcüğünün küçültme halidir.

virman

Fransızca virement "döndürme, aktarma, özellikle muhasebede bir hesaptan diğerine aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca virer "çevirmek, döndürmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

virtüel

İngilizce virtual "1. bir şeyin aslı olmadığı halde onun özelliklerine veya gücüne sahip olan, 2. bilgisayarda yaratılan gerçeğe benzer görüntü veya ortam" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce virtue "1. erdem, 2. özellik, hassa, eylem gücü" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince virtus "1. erkeklik, 2. erdem, nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vir "erkek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wiH-ró-s (*wī-ró-s) "erkek" biçiminden evrilmiştir.