virüs

vire

TTü vir- vermek

virgül

Fr virgule bir noktalama işareti Lat virgula [küç.] ince dal, sürgün, çubuk Lat virga değnek, baston, dal +ul°

virman

Fr virement döndürme, aktarma, özellikle muhasebede bir hesaptan diğerine aktarma Fr virer çevirmek, döndürmek +ment°

virtüel

İng virtual 1. bir şeyin aslı olmadığı halde onun özelliklerine veya gücüne sahip olan, 2. bilgisayarda yaratılan gerçeğe benzer görüntü veya ortam İng virtue 1. erdem, 2. özellik, hassa, eylem gücü +al° Lat virtus 1. erkeklik, 2. erdem, nitelik Lat vir erkek << HAvr *wiH-ró-s (*wī-ró-s) erkek

virtüoz

Fr virtuose üstün beceri sahibi (özellikle müzikte) İt virtuoso a.a. İt virtù 1. erkeklik, 2. erdem, özellik, nitelik, yetenek << Lat virtus

virüs

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Virus (Méd): madde-i müvellede-i emraz [hastalık doğuran madde], madde-i sariye [bulaşıcı madde], virüs. "... bilgisayarda zararlı yazılım" [ Milliyet - gazete, 1988]
Hebrew üniversitesi bilgisayarına bir çeşit 'elektronik virüs' yerleştiren sabotajcı, ortalığı altüst etti. viral "virüs gibi yayılan (mesaj)" [ Milliyet - gazete, 2004]
viral reklamlar

YLat virus bir tür zararlı mikroorganizma Lat virus zehir << ALat *wiso- << HAvr *wei̯s- kötü kokmak, zehir

Not: EM 1308, Pokorny sf. 1134. Karş. Sans viṣá-, Ave vişa- "zehir". • "Hücre yapısı olmayan mikroorganizma" anlamında ilk kez 1880'de Pasteur tarafından kullanılmış, "zararlı bilgisayar yazılımı" anlamı 1972'den itibaren duyulmuştur. OED.

Benzer sözcükler: viral, virütik


06.01.2016
visal

Ar wiṣāl وصال z [#wṣl fiˁāl msd.] birbirine varma, kavuşma Ar waṣala وصل zulaştı, kavuştu

viski

İng whiskey/whisky bir tür alkollü içki Gael uisge beatha can suyu § Gael uisge su Gael beatha can

viskoz

Fr/İng viscose sentetik elyaf yapımında kullanılan yapışkan organik madde (İlk kullanım: 1884 Hilaire de Chardonnet, Fr. kimyacı.) OLat viscosus yapışkan, ağda kıvamında Lat uiscum ökse otu, bu bitkiden elde edilen yapışkan sıvı +os° << HAvr *weiks- ökse otu

vişne

Bul vişna вишна zekşi kiraz ≈ Rus vişnya вишня za.a. << ESlav *vişnya a.a. << HAvr *weiks- ökse otu

vital

Fr/İng vital hayata ait, hayatî Lat vita [pp. fem.] can, hayat +al° ≈ Lat vīvere yaşamak +()t° << HAvr *gʷei̯h₃- (*gʷei̯o-) a.a. Lat vitalis a.a.