vinyl

vilayet

Arapça wly kökünden gelen wilāya(t) ولاية z "1. egemenlik, yönetim, 2. yönetim birimi" sözcüğünden alıntıdır.

villa

Latince villa "1. tarımsal yerleşim, mezra [esk.], 2. çiftlik, kır evi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weik-slā biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wei̯k-¹ "köy, klan, oba" kökünden türetilmiştir.

vinç

İngilizce winch "kaldıraç, makara" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *winkja- "çıkrık, çark" biçiminden evrilmiştir.

vintage

İngilizce vintage "1. şarap mahsulü, belli bir yılda üretilen şarap, şarabın yapım yılı, 2. eski, yıllanmış" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca vindage veya vendage "üzüm rekoltesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen vindemia sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Latince vinum "üzüm, şarap" sözcüğünden türetilmiştir.

vinyet

Fransızca vignette "1. matbaacılıkta metin başına veya sonuna konan (eskiden genellikle asma dalı şeklinde) motif, 2. küçük süs, kısa skeç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca vigne "asma" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince vinea "asma bitkisi veya üzüm bağı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince vīnum "üzüm, şarap" sözcüğünden türetilmiştir.

vinyl
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 2007]
(Yaz tatili) adlı single'ları yeniden plak (vinyl) olarak piyasaya çıkarılacak grubun bu albümü,

Köken

İngilizce vinyl "1. bir tür plastik, 2. bu maddeden yapılan ses kayıt diski" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce polyvinyl "bir tür plastik polimer" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince vinum "şarap" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için enoloji maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

PVC


05.01.2016
vira

İtalyanca vira "çevir! (gemicilikte manivelayı çevirme emri)" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ve Geç Latince virare "çevirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince vertere veya versare "dönmek, döndürmek" fiili ile eş kökenlidir.

viraj

Fransızca virage "döndürme, aracın yönünü çevirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca virer "çevirmek, döndürmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen virare fiilinden türetilmiştir.

viran

Farsça vīrān ويران z "harap, yıkık, ıssız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen avērān sözcüğünden evrilmiştir.

virane

Farsça vīrāne ويرانه z "haraplık, harap yer" sözcüğünden alıntıdır.

vire

Türkiye Türkçesi vir- "vermek" fiilinden türetilmiştir.