vicdan

vibrafon

İng vibraphone metal çubuklardan oluşan bir çalgı (İlk kullanım: 1921 Leedy Manufacturing Co., ABD enstrüman imalatçısı.) § İng vibrate titreşmek İng phone ses

vibrasyon

Fr vibration titreşim Lat vibratio a.a. Lat vibrare titremek, sarsılmak +()tion << HAvr *wip-ró-s HAvr *wei̯p- titremek, sarsılmak

vibrato

İt vibrato müzikte sesi titretme << Lat vibratus [pp.] titreşimli Lat vibrare titreşmek +()t°

vibriyon

YLat vibrion titreşimli kuyruğu olan bir tür bakteri

vicahen

Ar wicāhan وجاهاً z [zrf.] yüz yüze, yüzüne karşı Ar wicāh وجاه z [#wch fiˁāl msd.] yüzleşme +an Ar wacaha وَجَهَ zyöneldi, yüzünü bir yöne çevirdi

vicdan

"akla getirme" [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ol ṣūretüŋ taṣvīri keyfiyyetinde ṣūret taṣavvur u vicdān idemediler "... vecd" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
vicdān: Recuperare rem amissam, invenire [kayıp bir şeyi bulmak] ... atque ecstasis [vecd hali, aşkla kendinden geçme] "... vicdan" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
vicdān: İç, zamirin miyarı [gönül ölçeği], gönül şehadeti. Arabīde şiddet-i gazab, cūş u hurūş manasına.

Ar wicdān وجدان z [#wcd fiˁlān msd.] 1. bulma, aklına getirme, 2. şiddetli gazap, tasavvufta vecd hali, kendinden geçme Ar wacada وَجَدَ zbuldu

 vecd

Benzer sözcükler: vicdan sahibi, vicdanen, vicdani, vicdanlı, vicdansız


28.07.2015
vida

Ven vida 1. asma filizi, 2. burgulu çivi, civata Lat vitis asma, asma filizi, helezon

vidanjör

Fr vidangeur lağımcı Fr vidanger boşaltmak (özellikle su deposu ve lağım çukuru) +()tor Fr vide boş << OLat *vacitus [pp.] a.a. Lat vacare boşaltmak +()t°

videla

İsp videla dana << Lat vitellus [küç.] danacık Lat vitulus bir yaşına gelmiş sığır, dana +ell° ≈ Lat vetus yaş

video

İng video cassette recorder video kaset kayıt cihazı Lat video görüyorum Lat videre, vis- görmek << HAvr *wei̯d- a.a.

vido

İt vedo «görüyorum», bazı iskambil oyunlarında iddiayı ikiye katlama İt vedere görmek << Lat videre, vis- a.a.