vibrato

vın

"uçma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

vır

"alçak sesle anlamsız konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

vız

"sinek ve arı sesi, mermi sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

vibrafon

İngilizce vibraphone "metal çubuklardan oluşan bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1921 Leedy Manufacturing Co., ABD enstrüman imalatçısı.) İngilizce sözcük İngilizce vibrate "titreşmek" ve İngilizce phone "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

vibrasyon

Fransızca vibration "titreşim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen vibratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vibrare "titremek, sarsılmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wip-ró-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wei̯p- "titremek, sarsılmak" kökünden türetilmiştir.

vibrato
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1937]
bazan bilhassa birinci parmakta tuhaf bir 'trille' halinde çıkan bir vibrato.

Köken

İtalyanca vibrato "müzikte sesi titretme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince vibratus "titreşimli" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince vibrare "titreşmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için vibrasyon maddesine bakınız.


29.09.2017
vibriyon

Yeni Latince vibrion "titreşimli kuyruğu olan bir tür bakteri" sözcüğünden alıntıdır.

vicahen

Arapça wicāhan وجاهاً z "yüz yüze, yüzüne karşı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wch kökünden gelen wicāh وجاه z "yüzleşme" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça wacaha وَجَهَ z "yöneldi, yüzünü bir yöne çevirdi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

vicdan

Arapça wcd kökünden gelen wicdān وجدان z "1. bulma, aklına getirme, 2. şiddetli gazap, tasavvufta vecd hali, kendinden geçme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacada وَجَدَ z "buldu" fiilinin fiˁlān vezninde masdarıdır.

vida

Venedikçe vida "1. asma filizi, 2. burgulu çivi, civata" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince vitis "asma, asma filizi, helezon" sözcüğünden alıntıdır.

vidanjör

Fransızca vidangeur "lağımcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca vidanger "boşaltmak (özellikle su deposu ve lağım çukuru)" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca vide "boş" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *vacitus biçiminden evrilmiştir. Geç Latince biçim Latince vacare "boşaltmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.