veznedar

veyl

Arapça wayl ويل z "hayıflanma ünlemi, vay!" ünleminden alıntıdır.

vezaret

Arapça wzr kökünden gelen wizāra(t) وِزارة z "vezir olma, vezirlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazīr وزير z "vezir" sözcüğünün fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

vezin

Arapça wzn kökünden gelen wazn وَزن z "1. tartma, 2. denge, tartı, ölçü, özellikle şiir ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وَزَن z "tarttı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

vezir

Arapça wzr kökünden gelen wazīr وزير z "hükümdarın yardımcısı, danışman, bakan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça viçīr "bir tür yönetici, yargıç" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Geo Widengren, Muhammad sf. 196) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *vī-çara- "yargılamak" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 1438)

vezne

Arapça wzn kökünden gelen wazna(t) وزنة z "terazi, tartı, 100 kg. dolayında bir tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وزن z "tarttı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

veznedar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
uesnedár: pesatore [tartıcı] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
vezndār: Justi ponderis nummus [tartısı doğru olan sikke].

Köken

Farsça wazne-dār وزنه دار z "tartı görevlisi" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için vezne, +dar maddelerine bakınız.

Ek açıklama

"Metal parayı tartıp gerçek değerini teyit eden kimse" anlamında.


12.08.2015
vıcık

"çamur sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

vıdı vıdı

"anlamsız konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

vın

"uçma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

vır

"alçak sesle anlamsız konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

vız

"sinek ve arı sesi, mermi sesi" Ses yansımalı sözcüktür.