vezin

vetire

Ar watīra(t) وتيرة z [#wtr] patika, yol, yöntem ≈ Ar watar وتر zip

veto

Lat veto «karşıyım», Roma'da halk tribun'unun senato kararını reddetme yetkisi Lat vetare reddetmek, yasaklamak

veya

§ Ar/Fa wa و z Ar/Fa يا z

veyl

Ar wayl ويل zhayıflanma ünlemi, vay!

vezaret

Ar wizāra(t) وِزارة z [#wzr fiˁāla(t) msd.] vezir olma, vezirlik Ar wazīr وزير zvezir

vezin

"şiir ölçüsü" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
vezn-ile çün şiˁri taḳtīˁ eyleyem "... tartmak" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
Halkı kendü terāzuŋ-ıla vezn eylegil [tart] amma kendözüni şol erenler terāzusına vezn eylegil, tā ki bunlaruŋ artukluğını ve senüŋ eksüklügüni bilesiŋ.

Ar wazn وَزن z [#wzn faˁl msd.] 1. tartma, 2. denge, tartı, ölçü, özellikle şiir ölçüsü Ar wazana وَزَن ztarttı

Bu maddeye gönderenler: mevzun, mizan, muvazene, vezne (veznedar)


23.09.2017
vezir

Ar wazīr وزير z [#wzr faˁīl sf.] hükümdarın yardımcısı, danışman, bakan OFa viçīr bir tür yönetici, yargıç (Kaynak: Widengren sf. 196)Ave *vī-çara- yargılamak (Kaynak: Barth sf. 1438)

vezne

Ar wazna(t) وزنة z [#wzn faˁla(t) mr.] terazi, tartı, 100 kg. dolayında bir tartı birimi Ar wazana وزن ztarttı

veznedar

Fa wazne-dār وزنه دار ztartı görevlisi

vıcık

onom çamur sesi

vıdı vıdı

onom anlamsız konuşma sesi