veteriner

vesselam

Arapça wa's-salām والسلام z "«barış adına», yemin sözü" sözcüğünden alıntıdır.

vestibül

Fransızca vestibule "1. revak, 2. binanın giriş salonu, hol" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen vestibulum sözcüğünden alıntıdır.

vestiyer

Fransızca vestiaire "giysi yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen vestiarium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vestis "giysi, özellikle gömlek" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wés-ti-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wes-² "örtünmek, giyinmek" kökünden türetilmiştir.

vesvese

Arapça ws kökünden gelen waswasa(t) وسوسة z "fısıldama, şeytanın fısıldadığı şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük waswasa وَسْوَسَ z "fısıldadı, mırıldandı" fiilinin faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

veteran

İngilizce veteran "emektar, tecrübeli asker" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen veteranus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vetus, veter- "ihtiyar" sözcüğünden +an° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wet-2 "yıl" biçiminden evrilmiştir.

veteriner
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Baytar mı, veteriner mi?

Köken

Fransızca vétérinaire "hayvan tabibi, veteriner" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen veterinarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince veterinus "(ordu dilinde) at" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince vetus, veter- "yaş, yaşlı" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için veteran maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

videla


23.02.2018
vetire

Arapça wtr kökünden gelen watīra(t) وتيرة z "patika, yol, yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça watar وتر z "ip" sözcüğü ile eş kökenlidir.

veto

Latince veto "«karşıyım», Roma'da halk tribun'unun senato kararını reddetme yetkisi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vetare "reddetmek, yasaklamak" fiilinden türetilmiştir.

veya

Arapça ve Farsça wa و z ve Arapça ve Farsça يا z sözcüklerinin bileşiğidir.

veyl

Arapça wayl ويل z "hayıflanma ünlemi, vay!" ünleminden alıntıdır.

vezaret

Arapça wzr kökünden gelen wizāra(t) وِزارة z "vezir olma, vezirlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazīr وزير z "vezir" sözcüğünün fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.