vestiyer

vesayet

Arapça wṣy kökünden gelen waṣāya(t) وصاية z "iş yükleme, tavsiye, sipariş, vasiyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣiya وَصِىَ z "sipariş etti, güven gerektiren bir iş veya öğüt verdi, yol gösterdi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

vesika

Arapça ws̠ḳ kökünden gelen waṯīḳa(t) وثيقة z "güvence, delil, belge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṯaḳa وثق z "pekiştirdi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

vesile

Arapça wsl kökünden gelen wasīla(t) وسيلة z "aracı, araç, yöntem, fırsat" sözcüğünden alıntıdır.

vesselam

Arapça wa's-salām والسلام z "«barış adına», yemin sözü" sözcüğünden alıntıdır.

vestibül

Fransızca vestibule "1. revak, 2. binanın giriş salonu, hol" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen vestibulum sözcüğünden alıntıdır.

vestiyer
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, , 1900 yılından önce]
palto ve şemsiye falan bırakılan 'vestiyer'lere vazediyorlar

Köken

Fransızca vestiaire "giysi yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen vestiarium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vestis "giysi, özellikle gömlek" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wés-ti-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wes-² "örtünmek, giyinmek" kökünden türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

post1 (postnişin, pösteki), travesti


29.09.2017
vesvese

Arapça ws kökünden gelen waswasa(t) وسوسة z "fısıldama, şeytanın fısıldadığı şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük waswasa وَسْوَسَ z "fısıldadı, mırıldandı" fiilinin faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

veteran

İngilizce veteran "emektar, tecrübeli asker" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen veteranus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vetus, veter- "ihtiyar" sözcüğünden +an° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wet-2 "yıl" biçiminden evrilmiştir.

veteriner

Fransızca vétérinaire "hayvan tabibi, veteriner" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen veterinarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince veterinus "(ordu dilinde) at" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince vetus, veter- "yaş, yaşlı" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

vetire

Arapça wtr kökünden gelen watīra(t) وتيرة z "patika, yol, yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça watar وتر z "ip" sözcüğü ile eş kökenlidir.

veto

Latince veto "«karşıyım», Roma'da halk tribun'unun senato kararını reddetme yetkisi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vetare "reddetmek, yasaklamak" fiilinden türetilmiştir.