vesayet

vertigo

Fransızca vertige veya Latince vertīgō "1. döngü, sarmal, 2. baş dönmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vertere, vers- "dönmek" fiilinden türetilmiştir.

vertikal

Fransızca vertical "dikey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince verticalis "dik, sivri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vertex, vertic- "zirve, tepe noktası" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

vesaik

Arapça ws̠ḳ kökünden gelen waṯāˀiḳ وثائق z "belgeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṯīḳa(t) وثيقة z "belge, vesika" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

vesaire

Arapça wa sāˀira(t) و سائرة z "ve diğerleri" deyiminden alıntıdır.

vesait

Arapça wsṭ kökünden gelen wasāˀiṭ وسائط z "araçlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wāsiṭa(t) واسطة z sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

vesayet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
vasāyet & vısāyet: Quod praecipitur aut commendatur [öğütlenen şey], mandatum, testamentum [tavsiye, vasiyet] Yeni Osmanlıca: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
vesāyet: Vasilik, icra memurluğu.

Köken

Arapça wṣy kökünden gelen waṣāya(t) وصاية z "iş yükleme, tavsiye, sipariş, vasiyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣiya وَصِىَ z "sipariş etti, güven gerektiren bir iş veya öğüt verdi, yol gösterdi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için vasiyet maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçe güncel anlamı geç dönem Osmanlıcada vāsī "vasiyeti icra etmekle görevli kişi, icra memuru" adından türetilmiştir.


15.05.2015
vesika

Arapça ws̠ḳ kökünden gelen waṯīḳa(t) وثيقة z "güvence, delil, belge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṯaḳa وثق z "pekiştirdi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

vesile

Arapça wsl kökünden gelen wasīla(t) وسيلة z "aracı, araç, yöntem, fırsat" sözcüğünden alıntıdır.

vesselam

Arapça wa's-salām والسلام z "«barış adına», yemin sözü" sözcüğünden alıntıdır.

vestibül

Fransızca vestibule "1. revak, 2. binanın giriş salonu, hol" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen vestibulum sözcüğünden alıntıdır.

vestiyer

Fransızca vestiaire "giysi yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen vestiarium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vestis "giysi, özellikle gömlek" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wés-ti-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wes-² "örtünmek, giyinmek" kökünden türetilmiştir.