vesaik

versatil

Fransızca ve İngilizce versatile "dönücü, değişken" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince versatilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince versare "döndürmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince vertere, vers- "dönmek, döndürmek" fiilinden türetilmiştir.

versiyon

Fransızca version "bir metnin yazılış ve yorumlanış biçimlerinden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince versio "çeviri, yorum, tevil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vertere "dönmek, döndürmek, çevirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wért- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wert- "dönmek, döndürmek" kökünden türetilmiştir.

vertebra

Latince vertebra "omur" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vertere, vers- "dönmek, döndürmek" fiilinden türetilmiştir.

vertigo

Fransızca vertige veya Latince vertīgō "1. döngü, sarmal, 2. baş dönmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vertere, vers- "dönmek" fiilinden türetilmiştir.

vertikal

Fransızca vertical "dikey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince verticalis "dik, sivri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vertex, vertic- "zirve, tepe noktası" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

vesaik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
vesāyıḳ pl. á vesīḳat

Köken

Arapça ws̠ḳ kökünden gelen waṯāˀiḳ وثائق z "belgeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṯīḳa(t) وثيقة z "belge, vesika" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için vesika maddesine bakınız.


20.08.2015
vesaire

Arapça wa sāˀira(t) و سائرة z "ve diğerleri" deyiminden alıntıdır.

vesait

Arapça wsṭ kökünden gelen wasāˀiṭ وسائط z "araçlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wāsiṭa(t) واسطة z sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

vesayet

Arapça wṣy kökünden gelen waṣāya(t) وصاية z "iş yükleme, tavsiye, sipariş, vasiyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣiya وَصِىَ z "sipariş etti, güven gerektiren bir iş veya öğüt verdi, yol gösterdi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

vesika

Arapça ws̠ḳ kökünden gelen waṯīḳa(t) وثيقة z "güvence, delil, belge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṯaḳa وثق z "pekiştirdi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

vesile

Arapça wsl kökünden gelen wasīla(t) وسيلة z "aracı, araç, yöntem, fırsat" sözcüğünden alıntıdır.