verem

ventil

İng ventil hava akımını kontrol eden kapakçık OLat ventile hava kapağı Lat ventus yel, hava akımı << HAvr *h₂wéh₁n̥ts (*awḗn̥ts) a.a. HAvr *h₂weh₁- (*awē-) esmek

Venüs

Fr Vénus 1. bir Roma tanrıçası, 2. bir gezegen Lat venus, vener- 1. aşk, sevişme eylemi, 2. aşk tanrıçası << HAvr *wénh₁-o-s (*wén-o-s) arzu HAvr *wenh₁- (*wen-) arzulamak

ver|mek

<< ETü bir- vermek

veranda

İng veranda/verandah zemin katında avluya veya bahçeye bakan parmaklıklı taraça Hind varanda/baranda a.a. Port baranda parmaklık

veraset

Ar wirāṯa(t) وراثة z [#wrs̠ fiˁāla(t) msd.] miras edinme, varis olma, miras Ar wariṯa ورث zmiras edindi

verem

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
bu bir ıssı veremdir ki göğüs içinde ve göğse yakın eyegüler altında olur [ Meninski, Thesaurus, 1680]
verem: Intumescere & inflari (cutem) [ciltte kabartı, tümör] (...) tumor, apostema [ur, apse]

Ar waram وَرَم z [#wrm faˁal ] ur, tümör Ar warima َوَرِم zşişti

Not: Aslen "kanser" anlamında iken "tüberküloz" anlamı 19. yy'da popülerleşmiştir.

Benzer sözcükler: veremli


30.08.2017
verese

Ar waraṯa(t) ورثة z [#wrs̠ faˁala(t) çoğ.] varisler Ar wāriṯ وارث z [t.]

veresiye

TTü vér- +AsI

verev

Erm verev վերեւ zyamuk, diyagonal Erm ver վեր zyukarı << HAvr *(s)upér yukarı, üst

vergi

<< ETü birgü verilen şey, borç, bahşiş ETü bir- vermek +gU

veri

TTü ver- +I(g)