ver|mek

velvele

Arapça wl kökünden gelen walwala(t) ولولة z "yaygara, kalabalık sesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük walwala ولول z "kalabalık sesi çıkardı" fiilinin faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

vendetta

Fransızca ve İngilizce vendetta "kan davası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen vendetta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen vindicta sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince vindicare "dava etmek, bedel talep etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince vindex, vindic- "davacı, kan davacısı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

venom

İngilizce venom "yılan zehiri, her türlü zehir" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince venenum "aşk iksiri, her türlü iksir veya zehir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince venus "aşk" sözcüğünden türetilmiştir.

ventil

İngilizce ventil "hava akımını kontrol eden kapakçık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince ventile "hava kapağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ventus "yel, hava akımı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂wéh₁n̥ts (*awḗn̥ts) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂weh₁- (*awē-) "esmek" kökünden türetilmiştir.

Venüs

Fransızca Vénus "1. bir Roma tanrıçası, 2. bir gezegen" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince venus, vener- "1. aşk, sevişme eylemi, 2. aşk tanrıçası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wénh₁-o-s (*wén-o-s) "arzu" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wenh₁- (*wen-) "arzulamak" kökünden türetilmiştir.

ver|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: birmek [ Orhun Yazıtları, 735]
işig küçig birtim ök [hizmet verdim hep] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol maŋa yarmak birdi [o bana para verdi] Türkiye Türkçesi: virmek [ Meninski, Thesaurus, 1680]
virmek vul. vermek. (...) viriş, virgü, viresiye Türkiye Türkçesi: veriştirmek [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
veriştirmek: Şetm etmek. Türkiye Türkçesi: veryansın [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
veryansın etmek: Ne olursa olsun deyip meselede uluorta gitmek.

Köken

Eski Türkçe bir- "vermek" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

boş vermek, elvermek, işveren, reklamveren, verdirmek, verecek, verici, verilmek, veriştirmek, veryansın

Bu maddeye gönderenler

alavere dalavere, beri1 (gelberi), özveri, veresiye, vergi, veri, verim, vire


15.03.2020
veranda

İngilizce veranda veya verandah "zemin katında avluya veya bahçeye bakan parmaklıklı taraça" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen varanda veya baranda sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce baranda "parmaklık" sözcüğünden alıntıdır.

veraset

Arapça wrs̠ kökünden gelen wirāṯa(t) وراثة z "miras edinme, varis olma, miras" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wariṯa ورث z "miras edindi" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

verem

Arapça wrm kökünden gelen waram وَرَم z "ur, tümör" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça warima َوَرِم z "şişti" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

verese

Arapça wrs̠ kökünden gelen waraṯa(t) ورثة z "varisler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wāriṯ وارث z sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

veresiye

Türkiye Türkçesi vér- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AsI ekiyle türetilmiştir.