ver|mek

velvele

Ar walwala(t) ولولة z [#wl faˁfaˁa(t) q. msd.] yaygara, kalabalık sesi onom walwala ولول zkalabalık sesi çıkardı

vendetta

Fr/İng vendetta kan davası İt vendetta a.a. << Lat vindicta [pp.] a.a. Lat vindicare dava etmek, bedel talep etmek +()t° ≈ Lat vindex, vindic- davacı, kan davacısı

venom

İng venom yılan zehiri, her türlü zehir Lat venenum aşk iksiri, her türlü iksir veya zehir Lat venus aşk

ventil

İng ventil hava akımını kontrol eden kapakçık OLat ventile hava kapağı Lat ventus yel, hava akımı << HAvr *h₂wéh₁n̥ts (*awḗn̥ts) a.a. HAvr *h₂weh₁- (*awē-) esmek

Venüs

Fr Vénus 1. bir Roma tanrıçası, 2. bir gezegen Lat venus, vener- 1. aşk, sevişme eylemi, 2. aşk tanrıçası << HAvr *wénh₁-o-s (*wén-o-s) arzu HAvr *wenh₁- (*wen-) arzulamak

ver|mek

ETü: birmek [ Orhun Yazıtları, 735]
işig küçig birtim ök [hizmet verdim hep] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol maŋa yarmak birdi [o bana para verdi] TTü: virmek [ Meninski, Thesaurus, 1680]
virmek vul. vermek. (...) viriş, virgü, viresiye TTü: veriştirmek [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
veriştirmek: Şetm etmek. TTü: veryansın [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
veryansın etmek: Ne olursa olsun deyip meselede uluorta gitmek.

<< ETü bir- vermek

Benzer sözcükler: boş vermek, elvermek, işveren, reklamveren, verdirmek, verecek, verici, verilmek, veriştirmek, veryansın

Bu maddeye gönderenler: alavere dalavere, beri1 (gelberi), özveri, veresiye, vergi, veri, verim, vire


15.03.2020
veranda

İng veranda/verandah zemin katında avluya veya bahçeye bakan parmaklıklı taraça Hind varanda/baranda a.a. Port baranda parmaklık

veraset

Ar wirāṯa(t) وراثة z [#wrs̠ fiˁāla(t) msd.] miras edinme, varis olma, miras Ar wariṯa ورث zmiras edindi

verem

Ar waram وَرَم z [#wrm faˁal ] ur, tümör Ar warima َوَرِم zşişti

verese

Ar waraṯa(t) ورثة z [#wrs̠ faˁala(t) çoğ.] varisler Ar wāriṯ وارث z [t.]

veresiye

TTü vér- +AsI